Bettransporterna genom bygden 2006

 Flyingebygden genomkorsas på gott och ont av väg 104. Vägen är blir allt hårdare belastad av tunga fordon. Nu under betkampanjen tillkommer tunga stora fordon med släp fullastade med betor och dessa går från 6 - 23 på kvällen veckans alla dagar. Vi inom Flyinge Utveckling samt flera privatpersoner i Holmby har på alla sätt försökt påtala de olägenheter detta för med sig. 

Den 1 november hade vi besök av SydNytt som här intervjuar en av de drivande personerna i Holmby. Foto Gunnar Petersson

Detta hus i Holmby ligger nära vägen och när de stora fordonen passerar känns det otäckt. Foto Gunnar Petersson

Vid rondellen i Flyinge blir det en extra belastning genom rondellen. Här ses tre stora bettransportörer på rad genom byn. Då dundrar det ordentligt.

Det är inte vanligt att rondellen ligger så här tom på trafik någon längre stund.

Så här ser normaltillståndet ut med bilar som svänger av och bilar som kör rakt genom rondellen.

Sydnytt valde en dag då årets första snö föll i bygden. Den 1 november 2006.

 Gunnar Petersson