Blommor på Flyingerundan

 

Utmed Flyingerundans 4 kilometer kan man se en mängd blommor. Året 2004 som blev mycket regnrik gav en rik blomning på de torra hedmarkerna kring Ljungbjer och Flyinge Ängar. Först några vackra grupper. Bilderna är tagna inom Flyinge Ängar som kommer att bli naturreservat via Länsstyrelsens försorg. 

Rölleka, gulmåra och blåklocka precis vid stigen.

Ängen öster om idrottsplatsen har ett överdåd av blomster.

En grupp blåmonke som är typisk torrmarksväxt.

Liksom hedblomster som förekommer flitigt.

Liten blåklocka blommar villigt i täta bestånd.

Stora bestånd av malva växer här.

Den violetta backtimjan syns i det korta gräset

Gulmåran bildar vackra färgblandningar med gräset

Röllekan

Mjölkört lyser som eld

Fläder blommor som sedan bildar svarta druvklasar framemot hösten.

                                                                                                Denna växt heter Sandvita. 

En blålila skönhet har namnet oxtunga och växer flitigt på Flyinge ängar. 
 

                                                                Stånds är en växt som inte är så bra att äta för vissa betande djur. Sprider sig oroväckande snabbt särskilt på sandmark

                                                                                                                Backnejlika

                                                                                                                                        Väddklint

Text och bild Gunnar Petersson den 2004-07-19

 

 Gunnar Petersson