Bostadsrättsföreningen Äppelhagen

 

Bostadsrättsföreningen Äppelhagen är en privat förening som består av 18 enplansradhus med trädgårdstäppa. Husen byggdes 1986. Föreningen lägenheter är fördelade på fyror, treor och tvåor.Bostadsrättsföreningen är belägen i området kring skola, idrottshall och bibliotek i Flyinge. Föreningens ekonomi administreras av Föreningssparbanken.

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Yvonne Granberg
Kassör : Lena Carlström 046 525 27
Sekreterare: Christina Franzén 046 522 08
Suppleant :Anders Lindqvist 046 527 39 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Petersson