Broar i Flyingebygden

Flyingebygden delas av Kävlingeån i en nordlig och en sydlig del. Vi har sedan århundranden haft broar inom bygden som korsar ån. Dessa broar är mycket viktiga för människor och näringarna längs med ån. Inom Flyingebygden finns följande broar om vi börjar längst österut finner vi en bro öster om Holmby som är en så kallad "kobro". Bron är byggd helt i trä och bär ingen tung trafik utan endast människor och djur. I bakgrunden ser vi högspänningsledningen som korsar väg 104 vid Annedal.

Här ses den vackra bron vid Flyinge Kungsgård. Bron är relativt smal och trafikeras ofta av hästekipage. Hastigheten över bron föreslås sänkas till 50 km/tim och dessutom göra den enfilig för biltrafik så att det också blir plats för hästar och cyklister. Ännu är inget sådant beslutat fattat.

Getinge bron . Här har det funnits bro mycket länge och bron har ändrat karaktär och läge under århundraden. Se mera under länken Getingebro

Längst västerut har vi bron vid motorväg E22 som korsar Kävligeån. En bro byggd för höga farter och tung trafik. Den senaste tillkomna förbindelsen över ån i Flyingebygden.

 

 Gunnar Petersson