Flyinge byalag

 

Flyinge Byalag bildades på 1600-talet. Det är gårdarna som ligger söder om ån och har Flyinge som fastighetsbeteckning som ingår i byalaget. Traditionen innebär att man samlas för att dryfta gemensamma angelägenheter. Förr länge sedan kunde det gälla att anställa en skollärare eller hur man skulle förfara med vägar.

Kistan är mycket gammal och innehåller gamla dokument. Vi kommer att skriva om detta i Flyingeboken.

 

Byahornet användes förr till att kalla samman eller varna vid ofärd. Här finns också en ordförande klubba.

 

 Gunnar Petersson