Flyinge församlingshem invigs 

 

 Flyingebygden har fått ett tillbyggt och renoverat församlingshem, som invigdes den 17 december 2006. Det ursprungliga församlingshemmet invigdes den 14 december 1937 och har således nu blivit tillbyggt och fått en mera modern inredning och utrustning. 

Ursprungliga delen i bakgrunden har kompletterats med en ny länga i förgrunden samt en förbindelse mellan dessa båda. Ingången här längst till höger används för att komma till pastorsexpeditionen.

Denna del är den ursprungliga som fått en fräsch fasad men i övrigt behållit sin användning, som gudstjänstlokal.

Kontraktsprost Johan Svanbom förättade invigningen

Sven Assarsson hälsas välkommen av kyrkofullmäktige och kyrkorådets ordföranden.

GH-kören sjöng 

Kyrkoprofiler inom församlingen. Denna dag då församlingshemmet invigdes. 

Text och bild Gunnar Petersson 2007-12-17

 Gunnar Petersson