Flyingechefen

 

Flyingebygden har fått en ny chef på Flyinge den 17 juni 2004. Detta skedde vid en ceremoni med många inbjudna gäster.

Den 17 juni var en historisk dag för Flyinge. Med flaggorna hissade på den vackra Kungsgården avtackades Flyingechefen sedan 1998, Roland Nilsson, med
hustru Evy. Samtidigt hälsades Björn Leander med sambo Anna Nilsson välkommen att axla rollen som den nye Flyingechefen.

Dagens båda huvudpersoner gjorde entré i landå. Efter tal av Flyinge AB:s styrelseordförande Gert Lindberg, Nationella Stiftelsens VD Olof Karlander samt av
Björn och Roland själva, bjöd Flyinges personal och stipendiater på uppvisningar med bl. a Flyinges hingstar till blåsorkester.

Efter lunch och kaffe fick alla gäster tillfälle att personligen framföra sina lyckönskningar till Roland och Björn.

 

 

Text och bild Åsa Hansson och Sara Holmgren 2004-06-18

 Gunnar Petersson