Vägar och skyltning i Flyingekorset

 

Flyingebygden har två viktiga trafikpunkter med stor intensitet. Dels rondellen vid Shellmacken men också rondellen i Flyingekorset mitt i Flyinge samhälle.

 

Trafiken på 1289 har ökat sedan E22 fick en bättre avfart. Kommer man från detta håll så möts man av nedanstående skyltning vid Flyingekorset.

Man borde få hänvisning till E22. Pilarna borde vara de bättre anpassade till att man kommer i en rondell.

Ordet Hingstdepå ersätts med Flyinge Kungsgård. Logo Flyinge Kungsgård tas med som liten skylt.

på samma sätt som de två övriga symbolerna.

 

Denna skyltning möts man av om man kommer från Holmby hållet. Här finns ingen väg nummer anvisning alls. Flyinge Kungsgård tas in. Ordet hingstdepå tas bort. Södra Sandby placeras på egen rad. Flyinge Kungsgårds logo tas in. Vandrarhemssymbolen tas med. E22 tas in både vid Roslöv och Gårdstånga.

Från Gårdstånga kommer framemot rondellen och skylten här är något skymd.

vilket gör den svår att avläsa. Då de flesta som skall till Flyinge Kungsgård sannolikt kommer denna vägen är just denna skylt mycket viktig.

Skylten är placerad mycket nära rondellen.

och ser ut så här om man står på GC-vägen. Förslag att skylten flyttas västerut och att man för in E22 samt Flyinge Kungsgård i stället för Hingstdepå. Mindre skylt med Flyinge logo samt vandrarhemslogo.

När man kommer från Kungsgården upp mot Flyingekorset så finns en skylt gömd i grönskan. Denna borde flyttas ett tiotal meter närmare Kungsgården i framkanten av bilden. Texten på skylten är denna

Här borde man ta med E22 på vägen rakt fram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild Gunnar Petersson den 2004-05-14

 

 Gunnar Petersson