Flyingerundan

 

Flyingebygden har en egen 4 kilometer lång promenadrunda, som går genom samhället Flyinge och Flyinge Ängar både på gräsunderlag (2 km) och asfalt (2 km). Slingan är även möjlig att färdas med barnvagn och rullstol om rundan kortas något vid punkt 11 (se nedan). Målsättningen med rundan är att få en en timmes promenad, som också besöker många av våra mötesplatser och vackra vyer. Rundan är försedd med 13 stycken numrerade skyltar som dels visar vägen dels är tänkta att ha som platser för att hänga upp tipsfrågor. Vi har tänkt att börja med tipsrundor till hösten på söndagar mellan 13-16. Tipsrundorna är ett led i att få fler att ta en stärkande promenad men också att skapa en mötesplats i tiden. Ett sätt att göra nya bekantskaper och också att lära sig mer om bygden.

Se här i bilder hur Flyingerundan går

Vägbeskrivningen är Start vid Rondellen, Gårdstångavägen sväng av mot Parkvägen och till höger Lärkvägen, Gå rakt fram längs Promenaden genom skogen. Sväng vänster före daghemmet upp mot nya området Platanvägen. Följ gångvägen och rakt fram vid Platanvägen. Du ser nu skylt 5 och svänger sedan höger och följer vägen mot skylt 6. Följ vägen och ta vänster ut mot Päronallén här står skylt 7. Tag höger och gå längs Päronallén till denna korsar Promenaden. Tag vänster och sedan höger vid Plantskolevägen. Här ser du skylt 9. Rakt fram ner mot Holmbyvägen. Vid flaggorna står skylt 10. Följ sedan gångvägen och korsa Holmbyvägen vid övergångsstället upp mot backarna. Här står skylt 11. Du kan antingen gå rakt fram och gå över Flyinge ängar upp till skylt 12 som står vid idrottsplatsen eller ta höger på Allévägen vilket är kortare. Tag vänster vid Ljungbjersvägen och sedan över grusplanen bort mot Idrottsvägen. Rakt fram och höger vid församlingshemmet här står skylt 13 på Tunavägen. Så tillbaks till utgångspunkten på Holmbyvägen.

 

 

Rundan börjar vid banken och skylt nr 1 står vid Matöppet en av bygdens livsmedelsaffärer.

 

Skylt nr 2 står vid fd kommunhuset och Scoutgården. Korsningen Parkvägen, Åkervägen och Lärkvägen.

 

Nr 3 står i den gröna skogen med fågelsång. Promenaden från Roslövsvägen

 

Nr 4 står vid förskolan och vägen upp emot Platanvägen

 

Nr 5 står vid Platanvägen - den västra gångvägen.

 

Nr 6 står också på Platanvägen

 

Nr 7 står där gångvägen viker av från Platanvägen ner mot Päronallén och Flyingeskolan

 

Nr 8 står där Päronallén möter Promenaden. Här viker man av till vänster.

 

Nr 9 står strax söder om där Promenaden möter Plantskolevägen

 

Nr 10 står vid flaggsamlingen vid Holmbyvägen/Plantskolevägen

 

Nr 11 står vid korsningen Allévägen - vägen till Flyinge Ängar.

 

Här kan man gå till höger med barnvagn eller till vänster om man vill gå ut på Flyinge Ängar.

 

På sommaren går det kor på ängarna. Se till att stänga efter dej. Korna är mycket fredliga. Här viker man av västerut. Ån ligger rakt i söder.

 

 

Här passerar man strax söder om Ljungbjer som är den gamla tallskogen. Här går det ofta hästar.

 

Längre västerut ser man ofta hästar som betar.

 

Nr 12 står vid nedfarten till idrottsplatsen från Idrottsvägen.

 

Nr 13 står på Tunavägen vid församlingshemmet. Då är man också när bankhuset och du har gått 4 km om du tog vägen via Flyinge Ängar runt Ljungbjer.

   

Vid en av skyltarna har du denna fina utsikt. Bygdens viktigaste plats. Flyinge Kungsgård.

Text och bild Gunnar Petersson den 2004-06-07

 

 Gunnar Petersson