Föreläsningsföreningen

 

Flyingebygden har sin egen föreläsningsförening och tio gånger om året hålls här intressanta föredrag.

 

Gunnel Carlsson journalist från TV programmet Gröna Rum. Hon berättade om sitt eget gröna rum. Som barn hade hon besökt Flyinge och den stora plantskolan här tillsammans med sin far.

Föreståndare sedan många år är Anna-Greta Bengtsson här tillsammans med dagens föreläsare. Nästan alltid visar man vackra bilder och denna gång handlade det om Azorernas fantastiska natur och storlagna vyer.

Det är alltid mycket folk på föreläsningsföreningen. Denna gång hade man träffen ihop med pensionärsföreningen.

Anna-Greta Bengtsson avgick som ordförande 2004. Föreningen startade 1939.

 Gunnar Petersson