Fritidsgården

 

Fritidsgården öppnade 1978 och fanns i 20 år innan den revs. Många ideella timmar lades ner på att rusta upp den gamla gården.

Det blev ett bygdens eget hus. Ett mycket framgångsrikt projekt, som blev till glädje för många både ungdomar och vuxna.

Här en paus i renoveringsarbetet

I trädgården arrangerades det cirkus. Publiken var stor och glädjen alldeles äkta.

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Petersson