Flyinge Utveckling Årsmöte 2004

 

Flyinge Utveckling hade sitt årsmöte den 21 april 2004 på Flyinge Kungsgård. Ett 40 tal personer hade mött upp för att lyssna till föredrag och hålla föreningens årsmöte.

 

 

 

Fördragshållare Anette Lundfall från Teknikbrostiftelsen i Lund. Övriga föredragshållare Roland Nilsson, Kungsgården, Erik Wallin Lunds Universitet, Alve Nillsson Företagarna Eslöv, Hanna Persson SLU och Gunnar Petersson Flyinge Utveckling

 

 Gunnar Petersson