Gamla vyer i Flyingebygden

Flyingebygden har som alla andra platser utvecklats och vyer från förr har förändrats. Här finns lite bilder som troligen är tagna kring år 1900 eller tidigare. Förlag är i några fall Johan Nelsson som hade lanthandel i Flyingeby. Här finns en länk till gamla flygbilder över Skåne tagna kring 1940.

Här en gammal bild från nuvarande Sofiero Gård, som idag också inrymmer ett museum över Flyingebygden. En trelängad gård i fackverksteknik.

Idag ser ena längan ut så här. Man har även idag fackverksutseende. Bilderna i denna artikel har lånats ut av ägarna till Sofiero Gårdsmuseum.

Om vi åker från Sofiero in mot Flyingeby ser vi än idag denna vy där samma hus finns kvar.Det vita huset är byggt 1885 och ser ungefär likadant ut hundra år senare.

Lite längre ner mot Kungsgården öppnar sig den vackra allén. Idag är allén förnyad och vägen bredare.

Kungsgårdens huvudbyggnad med ett vackert sexspann på gårdsplanen.

 

Ny far vi över Kävlingeån på den vackra bron. Längst bort ser vi ett större hus, som finns ännu idag. Här har många färdats till fots och till häst. Bron betydde att man kunde nå järnvägsstationen och frakta varor till Kungsgården.

Här ser vi Roslövsvägen Bilden visar de hus som finns här än idag. Människorna på vägen vittnar dock om en förgången tid. Vägen är smalare och grönskan yppigare. Dateringen är något osäker kanske 1915.

Här en bild från Gårdstångavägen/Parkvägen med ett nybyggt hus i förgrunden. Därbakom ser vi fastigheten Lugnet som är äldre. Grusvägen går igenom en lummig grönska bort mot Gårdala och Gårdstånga. Bilden är troligen tagen kring 1920-30.

 

Här är ett så kallat handcolorerat vykort som visar det gamla ordenshuset som låg vid Idrottsvägen i Flyinge. Hustet byggdes 1915 men revs 1960 och tomten är fortfarande obebygd. Det röda huset till vänster finns fortfarande kvar längs Holmbyvägen men ser lite annorlunda ut idag.

 

Gunnar Petersson