Byggnationen i Flyinge Samhälle har skett i omgångar.De äldsta husen ligger vid Roslövsvägen. På 70-talet hade man uppfört ett nytt reningsverk och samhället kunde nu expandera.

Här ser vi Äppelvägen som det såg ut i december 1974. Ett tiotal hus uppfördes och nya familjer flyttade in och fick barn.

Till höger ser man de röda husen som ligger utmed Blomstervägen.

 

Vintern 78-79 byggdes ett 10-tal kjedjehus längs med Blomstervägen.

Samma hus med utsikt över Holmbyvägen. Här har man planterat en alle med pilträd. Längre bort ser vi ett äldre hus på vänster sida om vägen.

 

 

Flyinge fick en LM-skola 1986 med idrottshall. Samtidigt lades skolorna i Holmby och Gårdstånga ner. Skolan blev ett verkligt lyft för byn som är bygdens centrum.

Nu fanns resurser till en yterligare expansion av bostäder. Man byggde flera områden med bostadsrätter.

Så år 2002 har det nya området Platanvägen med ca 40 hus börjat bebyggas. Området ligger alldeles intill skolan med en fin utsikt. Här uppföres nu friliggande vilor i rask takt. Man trodde att dessa tomter skulle räcka i kanske fem år men i stort sett alla tomterna gick åt på ett halvt år. Mer än hälften av villorna är trähus medan de övriga är i tegel eller puts. En plans utan källare är mest populärt.

Husen är Älvsbyhus eller Myresjöhus eller Örementhus.

Samtliga hus har adressen Platanvägen. Vi får väl hoppas att kommunen planterar några platanträd så småningom. Plataner är mycket vackra träd med en stam som skiftar i gult.

Området kommer att bli mycket vackert då alla husen är uppförda och trädgårdarna anlagda. Inget hus är det andra likt i färg, form eller fasadmaterial.

Eftersom alla tomterna blev sålda så fort så kommer också området att bli trivsamt och uppvuxet relativt snart. Dessa bilder är tagna hösten 2002 och redan till våren 2003 kommer det att vara fyllt med hus så att dessa bilder skulle vara omöjliga att fotografera.

Gunnar Petersson