Grustag i Flyingebygden

Flyingebygden delas av Kävlingeån i en nordlig och en sydlig del. I den norra delen har det bildats sandåsar längs vattenkanten. Dessa åsar innehåller stora mängder fin sand. På flera platser har denna sand kunnat utvinnas. I Flyinge finns en plats som brukar kallas "lilla grusan" och här arrangeras numera Valborgsfirandet varje år.

Här ovan ser vi frilagd sand vid America backarna från början av 80.talet. Idag är området bevuxet med gräs och den forna åsen ersatt med en fördjupning. Områdets karaktär har ändrats något men inte förlorat så mycket i värde.

Detta är en bild från 2003 som är tagen strax norr om väg 104 vid Annehem. Här sker ett uttag av sand.

Artikeln inlagd den 2003-09-11

 Gunnar Petersson