Järnvägen genom bygden

Nedanstående karta är från 1926 och visar järnvägen genom Flyingebygden som lades ner 1954. På kartan ser vi sträckningen mellan orterna Örtofta och Harlösa. Järnvägen byggdes 1906 och kom att betyda mycket för dåvarande Östra Gårdstånga som med sin broförbindelse till Flyinge Kungsgård fick stationsnamnet Flyinge. Runt denna station kunde flera olika näringar nu etablera verksamhet, exempelvis trädgårdsmästeri.

 

Skånes järnvägar 1926 (källa: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926).

Stationshuset i Flyinge är en vacker tegelbyggnad som idag används av Flyinge Scoutkår.

Den gamla järnvägen gick längs med det som idag är promenadstråk och vägen med namnet Promenaden. Man ser också spår av järnvägen om man följer vägen från Kläckeribolagets byggnader mot Annedahl. Här finns också en bro över en bäck samt lite längre bort ett hus som också tillhörde järnvägslinjen.

 Gunnar Petersson