Konstverk i bygden

 

Flyingebygden har några offentliga konstverk. Vårt äldsta konstverk är den berömda runstenen som står på mark som ägs av Lunds Universitet. Platsen ligger mitt i bygden.

 

På Flyingeskolan finns två konstverk som speglar hästbygden Flyinge

 

Här finns också en modern runsten som står uppställd på skolgården.

 

 

På Flyingeskolan finns också en målning på ett av förrådshusen.

Visst behövs konsten i vår bygd. Fundera gärna över andra platser som skulle kunna vara lämpliga. Finns det flera konstverk som kan lyftas fram här.

Artikeln gjord den 2004-04-13

 Gunnar Petersson