Kring Kungsgården

 

Flyinge Utveckling har arbetat för att ge Kungsgården status av egen ort. Nyligen har Vägverket satt upp blå ortsnamnsskyltar dels strax efter bron dels efter Flyingeby. Denna artikel handlar om miljöer runt omkring i Flyinge Kungsgård tagna en vacker vinterdag i februari 2005.

Infart från Flyingeby.

 

Infart efter bron över Kävlingeån.

Här ligger de vackra personalbostäderna

Denna byggnad från 1930-talet utgör en vackert inslag på Kungsgården.

 

En vacker rödmålad länga som ligger ner mot ån.

Vackra vyer längs med Kävlingeån. Här finner man typiska fåglar och vackra trädridåer.

Utsikt bort mot Getinge i väster

Typiska gula hus vid Eherengranaths allé

En av de många stallarna som byggts ut under senare år.

Ytterligare en av de många stallbyggnaderna i utkanten

Elevbostäderna som också är vandrarhem på sommaren

Kungsgården har många äldre hus som ägs av privatpersoner. Detta hus är från slutet av 1700-talet med tidstypiskt yttre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Gunnar Petersson och bild den 2005-02-28

 

 

 Gunnar Petersson