Restaurering av Långholmen 

 

Flyingebygden har
ett gammalt vackert hus från 1900-talets början. Fastigheten Östra Gårdstånga 5:80 är bebyggd med ett hus av byggmästaren Nils Persson i vackert tegel. Adressen är Roslövsvägen. Ingår fiskerätt i Kävlingeån och rätt att hålla häst på fastigheten. Mars 2008 köptes huset av bygdebolaget i Flyinge med avsikt att återge huset  sin forna glans. Ursprungligen fanns här olika affärsverksamheter som bageri, och sedermera öppnade kooperativa sin butik här. Posten hade sitt kontor i Långholmen under en period. Under en lång period har huset varit ett hyreshus. Efter renovering kommer huset att innehålla  sex lägenheter som tidigare, samt ett par mindre verksamhetslokaler. Fasigheten såld under hösten 2012. Här finns en mängd bilder från arbetet med renoveringen, som pågått under flera år. Bilderna går också tillbaks till tiden före att bygdebolaget ägde huset.  Ny ägare sedan 1 nov 2012 är Flyinge Fastigheter AB med epost 

 

 

 

 

 Text och bild Gunnar Petersson 2008-04-06

 Gunnar Petersson