Lantbruk i Flyingebygden

 

Flyingebygden innehåller många större och mindre lantbruk. Det största är Gårdstånga Nygård, som bedriver ett omfattande lantbruk baserat på de goda jordar man hat för odling av olika grödor.

Det är en vacker syn när de stora traktorerna är ute och plöjer.

Den bruna jorden skapar en stämningsfull bild. Här har vår fotograf lyckats särskilt väl.

Gunnar Petersson