Lunds Universitet och Flyingebygden

 

Flyingebygden har flera kopplingar med Lunds Universitet. År 1916 donerade friherre Malte Ramel ett stycke mark Röllubacken till universitetet, som än idag äger denna mark. På tomten står den högresta tusenåriga runstenen i Flyinge. Två andra runstenar står på universitetsplatsen i Lund. Universitetets historiska museum har i sina samlingar altartavla och predikostol från Holmby gamla kyrka. Det finns också en annan märklig historia om ett gammalt kors, som vi forskar kring just nu. Mycket om detta och annat kommer att beskrivas utförligt i boken om Flyingebygden.

Stenen på Röllubacken i Flyinge

Sten från bygden på runstenskullen i Lund

 

 Gunnar Petersson