Fåglarna på ängarna i Flyinge

Ett område som ligger precis i anslutning till Flyinge samhälle. Här finns allt den naturintresserade kan önska sig. Området består av både torra sandängar och sanka områden samt strand och sankmark intill Kävlingeån.

 

 

En av de många storkar som dagligen ses vandra omkring i Flyinge. Det finns ett hägn på Flyinge Kungsgård, vilket är anledningen till att det finns så många storkar i Flyinge. Den första vilda storken kom till Flyinge och landade vid ån. Den hade valt en lämplig plats. Gör som storken välj Flyinge du också.

 

 

Göken hörs ofta under våren runt Flyinge ängar. Fågellivet uppvisar en stor mängd arter då har finns så många naturtyper inom ett relativt litet område.

 

Hornugglan är mycket vanlig på ängarna. När ungarna är flygfärdiga runt midsommartid blir det mycket ugglor som flyger omkring i skymningen.

Rörsångarens läte är mycket typiskt. Här har Jan fångat en rörsångare med kameran i precis rätt miljö. Sådan vassmiljö finns längs med ån.

En gulärla som sitter på en stolpe. Gulärlan trivs i det öppna landskapet.

 

Svanarna gillar att simma längs med ån. Ibland kommer de flygande i formationer över byn. En mäktig syn.

Gunnar Petersson