Blommorna på ängarna i Flyinge

Ett område som ligger precis i anslutning till Flyinge samhälle. Här finns allt den naturintresserade kan önska sig. Området består av både torra sandängar och sanka fuktområden samt strand och sankmark intill Kävlingeån. Området är botaniskt mycket värdefullt. I april-maj blommar här ett överdåd av backsippa.

Att vandra här bland alla dessa blåa skönheter är vilsamt för alla. Låt ögat glädjas över att se så mycket blått i olika nyanser.

Ängsnycklarna växer här någonstans. De liksom backsipporna är fridlysta. Ängsnycklarna kan vissa år förekomma i stora mängder och nästa år vara nästan helt borta.

Den stora blåklockan växer sällan så här rikligt. På Flyinge ängar är dock den lilla blåklockan mera vanlig.

Här ses den lilla blåklockan tillsammans med gul gulmåra och prästkragar.

Gullpudra och kabbeleka är två vanligt förekommande örter på de mera fuktiga ängarna nära den mäktiga Kävlingeån.Vissa år kan den svämma över så mycket att hela landskapet förvandlas till ett sjöområde. En mycket stor översvämmning fick vi vintern 2002.

Det torra landskapet med relativt få träd variaeras med områden som är mycket fuktiga och med tät vegetation. Visst gömmer sig här rådjur och glador och ugglor gillar området. Mängder med kaniner och småfåglar trivs.