Ängarna i Flyinge äldre tider

Ett område som ligger precis i anslutning till Flyinge samhälle. Under början av 80-taletsåg området annorlunda ut än idag. Stora sandmassor grävdes ut och forslades bort. Efteråt återställdes marken genom att den besåddes med gräsarter som lämpar sig för sandmark. Gården America var inte i bruk och byggnaderna fallfärdiga. Gården eldhärjades och revs sedan och en ny gård byggdes upp.

 

 

De torra sandängarna är mycket trevliga att besöka året om. På våren blommar det i starka färger. Man hittar lätt trift, blåmonke, backsippa, hedblomster och många fler.

 

Att cykla på Flyinge ängar är inte rätt sätt att ta sig fram. Denna cyklists öde känner vi inte men cykeln bär spår av ett misslyckande. Om cyklisten fått bita i gräset eller vem som varit cykelns ägare vet vi inte heller. Lindhe som bodde på America sågs emellertid ofta cyklandes.

 

 

 

 

Sandmassorna innehöll en imponerande kvalitet och ungarna gillade att leka i dessa stora sandberg. Denna bild är tagen där det numera är en fördjupning.

Här ser man den gamla gården nerifrån ån. Området var på denna tiden mycket strövvänligt och bla Friluftsfrämjandet hade många aktiva grupper som använde området flitigt. En mycket omväxlande natur med många naturtyper lockade och barn med föräldrar kom långt ifrån för att deltaga i aktiviteterna.

Gunnar Petersson