Runstenen har fått ifyllda runor

 Flyingebygden har en vacker runsten som står mittemot Runstensvägens anslutning till väg 104 på Röllebacken. Under 2006 fick stenen vackert med röd färg ifyllda runor. Den gamla färgen hade sedan länge en svagare ton.  

Läs mera om runstenarna och hela bygden i Boken om Flyingebygden

 

Bild av den magnifika stenen tagen den 2007-01-23. Foto Gunnar Petersson

Bild av runstenen tagen i december 2002. Lägg märke till huset i bakgrunden som kanske fanns redan då stenen flyttades hit från Flyinge Kungsgård (1947). Stenen står nära väg 104 i Flyinge samhälle precis mitt emot Runstensvägen. Platsen kallas Röllebacken.

 

Denna sten från bygden står på runstenskullen i Lund. 

Denna sten från bygden står på runstenskullen i Lund. 

Denna runsten står utanför ingången till Holmby kyrka.

 Text och bild Gunnar Petersson 2007-01-23

 Gunnar Petersson