Sång för glädje och gemenskap

 

Varje tisdag 15.00 - 16.30 är det glada tongångar i Flyinge Församlingshem.
Dragspel, piano, gitarrer och bas ackompanjerar sången. Alla församlingsbor är välkomna till en stunds gemenskap och sångglädje.
Kaffe serveras till självkostnadspris. Sångträffen startade hösten 2001 och antalet besökare ökar stadigt.
Initiativtagare och ledare är Inger Borsson. Några av deltagarna har utarbetat ett underhållningsprogram med bygdespel och skånska visor.
Med vänlig hälsning
Inger Brorsson

som skänker glädje och gemenskap för alla som har tid att komma och deltaga.

 

 Gunnar Petersson