Skånska Dagbladet

 

Flyingebygden har väsentligen två dagstidningar Skånska Dagbladet och Sydsvenskan. Genom att bygden är delad på två kommuner så har vi dock olika upplagor i olika delar av bygden. Detta är en nackdel som vi skall försöka ändra på, genom att förmå tidningarna att ta in artiklar som rör bygden i båda upplagorna. Vi försöker följa vad som skrivs om bygden i båda tidningarna. Här kan du läsa en förteckning över sådana tidningsartiklar.

Skånska Dagbladet gör intervju av Erik Wallin och fotograferar inför en tidningsartikel i tidningen som rör Lunds Universitets projekt inom bygden.

 Gunnar Petersson