Sopstationen

 

Flyingebygden har en egen station för återvinning av avfall. Denna är placerad på kommunalägd mark framför gamla kommunhuset på Roslövsvägen. Tänk på att inte parkera bilar på samma sida som de blå containrarna står. Både de som skall lämna sopor och de som skall tömma containrarna får problem med att komma fram.

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Petersson