Bygdesouvenir

 

Flyingebygden har nu en egen souvenir, som kan köpas på några olika platser i bygden. Matöppet, Vandrarhemmet, Sofiero Gårdsmuseum och Galleri Holmby är några av platserna. Vi kommer att öka på försäljningsställena efterhand. Priset är satt till 250 kronor per styck. Till souveniren finns ett tänkvärd dikt skriven av Gunnar Petersson den 19 juni 2004

 

A strong Horse from Flyingebygden,
seeing a storch flying in the sky

The Horse wish he also could fly,
and he takes a flying spring.
Wings are growing out and he flies.

As the Horses, our wishes will come true.

En stark häst från Flyingebygden,
ser en stork som flyger i skyn.

Hästen önskar också han kunde flyga
och han tar ett flygande språng.
Vingar växer ut och han flyger.

Liksom hästens, blir våra drömmar verklighet.

 

Helt i svartsmide med hållare för värmeljus. Totalhöjden är 24 cm. Samma flygande häst som i bygdemärket.

Tillverkning Pålskogs Smide, Skillingaryd Design Per Leveaux, Flyinge

Text och bild Gunnar Petersson den 2004-05-10

 

 Gunnar Petersson