Tipsrundan

Vårt motto är gemenskap, lärande och motion. Vi ingår också i  kommunens satsning på hälsostigar.

Flyinge Utveckling har arrangerat tipsrunda under fem söndagar varje termin sedan våren  2005. Vi använder då Flyingerundan, GG-slingan i Gårdstånga-Getinge och nu hösten 2007 ridslingan utmed Kävlingeån vid Flyinge Kungsgård.  

Varje gång kommer vi att försöka bjuda på kaffe 

Hösten  2007 kommer det att bli fem söndagar 30 september 7 oktober 14 oktober 21 oktober 28 oktober  klockan 14-16.

Starten är alltid vid gula brygghuset Flyinge Kungsgård  och det kostar 10 kr per person. Räkna med att det tar ca en timme att gå rundan.

Priser kommer att gå till de som har flest rätt efter de fem tipsrundorna samt några som vi lottar ut bland alla som gått rundan någon gång.

Man kommer att få välja bland de priser vi har som består av gemenskapsupplevelser. Priserna kommer att bli mycket unika och givande och ingår i vårt motto.

 

 

Text och bild Gunnar Petersson den 2007-09-26

 

 Gunnar Petersson