Bygdens trädgårdar

 

Flyingebygden har många vackra trädgårdar och dessa speglar olika tidsepoker. Närheten till Flyinge Plantshop och ett växande trädgårdsintresse påverkar utvecklingen. Här är några bilder men det finns plats för flera

Vårblommer i all sin enkelthet

Magnoliaprakt

 

 Gunnar Petersson