Vårflod längs ån

Kävlingeån kan bli som en mindre sjö och vattnet stiga oroväckande vissa år. Våren 2002 steg ån högre och högre. Så högt hade ån inte nått i mannaminne.

Vattenytan utgör en både vacker och lite skrämamnde syn.

Träden stod under vatten och hela dalgången förvandlades till ett sjölandskap.

I Gårdstånga steg vattnet upp mot bebyggelsen och vissa invallningar måste göras.

 Gunnar Petersson