Beställ boken 250:-

Ansvarig utgivare Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling

Denna webbplats startade 2009-01-01

 

 

2009-01-06

Vinstskattebefria allmännyttiga bolag 

Bolag eller andra organisationer som är klart allmännyttiga och begränsat  vinstutdelande (svb), borde kunna prövas och få vinstskattebefrielse alternativt lägre skattesats. Detta skulle stimulera intresset för att starta sådana bolag över hela landet. Vi behöver utveckla nya affärsidéer som syftar till att ge samhället en stor vinst men också rimlig lön till sina anställda.  Detta ligger också i linje med målen i Landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsplaner. Projekt måste kunna gå över i företag, som kan driva dessa vidare. Då vore det på sin plats att underlätta för sådana företag att överleva.  

Vill man avgränsa ytterligare så kan man satsa på bygdebolag, vars affärsidé riktar sig till en bygd - ett litet geografiskt område. Alla aktieägare kommer från bygden och man strävar efter att stärka bygden och inte konkurrera med företag som redan finns inom bygden. 

 

2009-01-05

Bygdekonto.se 

Det skall vara enkelt att ansluta sig och den som gör så skall bara  behöva ta ställning vid ett tillfälle. Det skall ske med någon automatik då man handlar, får aktieutdelning, får ränta på sitt bankkonto, mm. Men ett sådant system finns inte idag. De medel som samlas upp på bygdens konto, skulle sedan kunna användas av den/de organisationer som har bygdens utveckling som sin verksamhet. Bygdekonto samlar lokalt kapital för att stärka den lokala bygden. 

 

2009-01-05

Växla upp det lokala kapitalet 

Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige skall leva pekar på möjligheter att växla upp det lokala kapitalet. Läs mera här

 

2009-01-05

Exempel på uppdrag

Bygdebolaget kan få uppdrag att köpa och renovera fastigheter som sedan hyrs ut till turister eller permanentboende. Andra uppdrag kan vara att äga viktiga samlingslokaler, skolan, fritidsgården, sköna naturområden, vandrarhemmet, affärslokaler, bensinstationen, ... 

Om det finns privata företagare som önskar driva och äga så skall bygdebolaget träda tillbaks och låta andra pålitliga aktörer från bygden få företräde. 

 

2009-01-05

Byalag och bygdebolag

En ideell allmännyttig förening (byalag) med målet att verka för bygdens bästa, som kan vara den ideell parten som tar emot medel från bygdekontot. Dessa medel kan sedan lånas ut till mera riskabla projekt för att stärka bygden. Dessa projekt ägs och drivs sedan av bygdebolaget, som till betydande del ägs av byalaget.  Om bygdebolaget kan låna via föreningen så står detta bolag mycket starkare och räntan som betalas till föreningen blir skattefri i föreningen. 

Om det värsta händer så kommer föreningen alltid att finnas kvar. 

 

 

2009-01-05

Skattebefriade gåvor

Det bästa är om man kunde överföra obeskattade donationer till bygdens eget konto. På så sätt kommer också staten att hjälpa till.   Exempel på detta är att donera aktieutdelningar direkt till en skattebefriad ideell allmännyttig organisation. Då uppstår tydligen denna fördel. 

 

2009-01-05

Bygdekonto

Bygden kan utvecklas eller motverka negativ utveckling genom att skaffa sig en gemensam ekonomisk styrka. 

Gunnar Petersson