Protokoll fört vid FBK-möte 021105

 

Närvarande Jan-Einar Holmgren, Gunnar Petersson, Marie Johansson och Lena Carlström.

 

Värvningskampanjen kom av sig pga. att det är många spelare på banorna måndagar och torsdagar.

 

 

Gunnar redovisade medlemsstatistik: 9150 kr i medlemsavgifter tom. oktober månad.

Förra året var avgifterna vid samma tidpunkt 13 000 kr.

 

Jan informerade om att det var positiva tongångar från kursdeltagarna  som genomgått instruktörsutbildning.

Det finns behov av ännu en tränare till grupp 3. Förslag om att Flyinge tillsammans med Eslöv ska förhöra sig om tränarhjälp från Skånes badmintonsförbund

 

Seriesammandraget: 

Mindre antal lag än i fjol. Positivt att sammandraget sker under en och samma dag.

 

Träningskläder utdelade till tävlingsaktiva spelare.

 

Nästa möte hos Jan och Maggan.

 

Terminsavslutning 021118