Styrelsemöte FBK 021203

 

Närvarande: Lisen  Cornelsen, Marie Johansson, Lena Carlström, Margareta Holmgren och Jan-Einar Holmgren, Gunnar Petersson

Vid detta sista styrelsemöte för terminen var även tränarna inbjudna.

 

Anledningen till sjunkande medlemsavgifter är att  en del uteblir med betalningen.

Diskussion om vi ska gå över till bankgiro istället för postgiro, då många betalar via Internet.

 

Jens Philip och Ted tränar grupp 3. Holger slutar som tränare till våren p.g.a. Militärtjänstgöring. Det finns tankar om att introducera övriga tränare till grupp 1 och 2.

Anledningen till detta är att det krävs praktik av träning för att få deltaga i instruktörsutbildning: steg2.

 

Avslutning 020218. Tränarna arrangerar avslutningen. Förtäring i form av Lussekatter, läsk och clementiner inköpes av Jan.

 

Luciafjädern i Eslöv 021215 kl. 12-17.

U9, U12 spelar singelmatcher

U13 – U19, aktiva spelare och motionärer spelar dubbelmatcher där lagen blir lottade.

Kaffe med dopp serveras. Anmälan senast 021209. Avgifter 20kr. betalas av FBK

 

Nästa termins styrelsemöte

030108 hos Lisen

030304 hos Lena

030408 hos Gunnar.

 

 

God jul och gott Nytt år