Flyinge ligger i Kävlingeåns dalgång. Samhället är omgivet av vacker natur med böljande kullar. Avståndet till Lund är 13 km och till Eslöv 13 km. Orten är berömd för alla sina hästar och Flyinge Hästsportcentrum har anor från 1100-talet. Här finner du också länkar till de som länkar till oss.

Skånewebben       
Skånerunt       
Eslövs kommun  Lunds Kommun    
Flyinge Kungsgård       
       
     
       
       
       

Flyingebygden inramat i svart. Den bruna linjen och norrut är den del som har postnummer 240 32 Flyinge.

Cirkel med ca 3 km radie från den tänkta masten.

 

Om du vill se på en tätortskarta över Flyinge så finns en sådan här

 

Översiktskkarta över Flyinge

¨

 

Här finns en karta över postnummerområdet

Här finns en annan tätortskarta över Flyinge samhälle