Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Tryckt Information

Föreningen Flyinge Utveckling ger ut tryckt information. Ansvarig utgivare är Gunnar Petersson.

Rapporten Flyinge - centrum i Skåne som hästregion (febr 2006) kan beställas via email

Rapporten Bygdegemenskapsaktiebolag, Gunnar Petersson, November 2005

Rapport Insektsinventering Flyinge, Stefan Jarl, Sept 2005 ( 150:-)

Rapport Florainventering Flyinge, Linda Gustafsson, Sept 2005 ( 150:-)

Rapport Ekomuseum Kävlingeån, Förutsättningar, Eva Uddenberg, Nov 2005  ( 150:-) 

Rapporten Ekomuseum Kävlingeån, Förslag, Eva Uddenberg Nov 2005 ( 150:-)

Boken att starta ett bygdegemenskapsföretag, Gunnar Petersson, November 2004

Pris 250:-

Rapporten Lärande bygd Local Learning Systems AB, Gunnar Petersson, Hösten 2004, Pris 400:-

Rapporten, Förstudie Rastplats Gårdstånga, Gunnar Petersson, Sommaren 2004,Pris 400:-

Boken, att lyfta fram sin bygd, Gunnar Petersson, Juli 2004 pris 250:-

Broschyr Turist 2004 upplaga 3000

Broschyr Flyingebygden till alla hushåll (april 2004) upplaga 1100

Turistbroschyren Flyingebygden kommer 6 juni 2003 (upplaga 500 stycken)

Boken Innehållsskiss, Ett första utkast som saknar mycket

Boken "Om Flyingebygden". Idéskiss med förteckning av mötesplatser

Informationsblad 2003-01-10. Delas ut till alla hushåll den 21 januari 2003. Bladet innehåller information om föreningen och mötet som skall hållas den 5 februari 2003 på Flyinge församlingshem angående banken och postens service i bygden. Upplaga 1000 ex

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01. En idéskiss till ett forskningsprojekt, som förhoppningsvis skall vara attraktivt för någon lämplig inom Lunds Universitet. Upplaga 20 ex

Flyingebygden en Powerpoint version på svenska

Flyinge Community - a slideversion in English.

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

Området med postnummer 240 32 Flyinge innefattar ca 800 hushåll med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv ingår också . Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning