anknytning

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GP-System HB grundades 1981. Ägare är  Christina och Gunnar Petersson. Verksamheten består av konsultverksamhet utbildning och handledning

Företaget är idag  främst inriktad på handledning inom social verksamhet och utbildning  inom anknytning mellan barn och föräldrar, samt konsultuppdrag av utredningskaraktär. Dessa tjänster erbjuds med  Christina Petersson som utförare.

Företaget har avtal med Sveriges kommuner och landstings ramavtal och erbjuder handledning främst inom  Kronobergs och Skåne län.  

Christina Peterssons handledning riktar sig till utredare och behandlare inom socialtjänsten (öppenvård, familjehem, familjerätt, barn- och familj) samt till familjecentraler. Jag kombinerar process- och metodhandledning. Gruppens erfarenheter tas tillvara i reflekterande samtal. 

Under 35 år arbetade jag som kurator och psykoterapeut inom BUP i Lund. De sista 18 åren med målgruppen späd- och småbarnsfamiljer inom spädbarnsverksamhet, där jag också var teamchef. Behandlingsarbetet utgick från anknytningsteori, självutvecklingsteori, affektteori, systemteori och var inriktat på relationen förälder –barn, föräldrar emellan samt föräldrar individuellt i förhållande till vuxenanknytning. Min teoretiska utbildning som barnpsykiatrisk socionom har kompletterats med psykoterapeutexamen med inriktning familjeterapi, fördjupning i spädbarnsutveckling, anknytningsteorins utveckling till att omfatta från ”vaggan till graven”, bedömningsinstrument av förälders omsorgsförmåga samt föräldrautvecklingsprogram. Jag har på så sätt under lång tid integrerat teori och praktik i mötet med barn och familjer i utsatta situationer. 

Kunskapen i anknytningsteoris tillämpning har under de senaste 10 åren omsatts i en omfattande handlednings- och utbildningsverksamhet med uppdrag i flertalet skånska kommuner.


Kontakt:  epost christina.petersson@flyinge.nu    Telefon: 070-6408707   

  hemsidan startade 970405         GP-System HB, Hovsgatan 8D, 352 33 VÄXJÖ           F-Skatt 
                                           senaste uppdatering 191209         Organisationsnummer  916763-4592  Bankgiro 673-1129   
 

 

Våra kunder

Utredare och behandlare inom socialtjänst inkl familjerätt och familjehem.

 Behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård särskilt barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri.

Familjecentraler

Skolhälsovård

 

Våra tjänster

Handledning 

inom psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete

Utbildning

"Anknytning i teori och praktik" grundutbildning

"Späd- och småbarns känslomässiga utveckling"

fördjupning för familjehemssekreterare 
socialsekreterare
familjehem
kuratorer i hälso- och sjukvård, skolhälsovård familjebehandlare        

Konsulttjänster

Enskilda konsultationer kring späd och småbarnsärenden inom socialtjänsten.

Relationsbedömning enligt  Care Index metoden 0-4 år

Föräldrautbildning enligt Circle of Security

 

 

 

 

Våra kompetenser

Christina Petersson

socionom, Lunds Universitet

 auktoriserad barnpsykiatrisk kurator 

legitimerad psykoterapeut  familjeterapi Lunds Universitet

handledare 30p psykosocial handledning Göteborgs Universitet

 Klinisk erfarenhet från Vuxenpsykiatrisk och barn- och ungdomspsykiatriska klinik vid Universitets sjukhuset i Lund, varav 17 år inom spädbarnsverksamhet. 

Specialisering: familjebehandling,
relationsbehandling, 
spädbarnsutveckling och anknytningsteori

Utbildad och handledd    spädbarnsbehandling av FD, leg psykolog Margareta Brodén

 av Ph D Patricia Crittenden i  relationsbedömning enligt Care Index metoden.

 av  Assistant ProfessorBert Powell i föräldrautbilnings- progammet Circle of Security.

Vetenskapliga arbeten

LIK-OLIK, - en essä om förändring, Christina Petersson m fl Göteborgs Universitet, 1989


Med Spädbarnsfamiljen i fokus - en deskriptiv studie av spädbarnsverksamheten i Lund, Christina Petersson, Lunds Universitet, 1999


Oroliga barn, Christina Petersson m fl, Malmö Högskola, 2000

Styrelseuppdrag

Svenska föreningen för barnpsykiatriska kuratorer
1994-2001 Kassör 

Nordiska föreningen för spädbarnsutveckling 
2002-2010 Kassör

http://nfsu.org/ 

 

Utbildningsuppdrag 

 

2019 novemberr Åstorps kommun familjecentraler "Anknytning som hälsofrämjande faktor", 15 delt

2017 september Åstorps kommun familjecentraler "Barnets emotionella utveckling", 15 delt

2016 oktober Malmö Föreningen för familjecentralers främjande m fl, "1001 kritiska dagarna", 220 delt
2016 aoril Malmö studiedag konsultbolaget Michael & Michael Anknytning i teori och praktik. 30 delt
2016 april Helsingborg Mjökdroppen De 1001 kritiska dagarna 100 delt
2015 sept-dec Kävlinge kommun Utbildning i utvecklingspsykologi för socialsekreterare, 10 delt
2014 oktoberVäxjö, Kronobergs läns familjecentraler "Ett stygn i tid sparar tio därvid", 65 delt

2014 sep-nov Osby, "Barnets psykiska utveckling", 10 deltagare
2014 maj Mönsterås, "Anknytning i teori och praktik", 25 deltagare
2014 jan-okt Malmö, Familjecentral Solstrålen, "Barnets psykiska utveckling", 10 deltagare
2012, aug-dec, Malmö, Malmö kommun, "Föräldrautbildning Circle of Security Parenting", 10 deltagare
2012 oktober, Eslöv, nätverket familjehemssekr "Anknytning och umgänge i familjehem", 70 deltagare
2012 september Region Skåne, Hässleholm, "Det lilla barnets behov", 150 deltagare
2011 oktober Örkelljunga, Familjecentral, "Barnets psykiska utveckling", 10 deltagare
2011 maj Ronneby, Sociala Tjänster, Familjehem, " Utbildningsdag Anknytning i teori och praktik", 50 delt
2011 maj Lund, Sociala Tjänster, " Utbildningsdag Anknytning i teori och praktik", 80 deltagare
2011 maj Lund, Socialtjänsten Lunds kommun, "Anknytning i teori och praktik", 30 deltagare
2011 mars Örkelljunga, Socialtjänsten "Anknytning i teori och praktik", 50 deltagare
2010 okt Helsingborg, Socialtjänsten, "Anknytning och umgänge", 50 deltagare
2010 okt Höör, Backagården, Familjehem, "Anknytning i teori och praktik", 200 deltagare 
2010 sept Timmernabben. Oskarshamns kommun, Familjehem, "Anknytning i teori och praktik", 30 deltagare 
2010 sept, Lund, Skånes Universitetssjukhus," Känslomässiga reaktioner på insjuknande ur ett anknytningsperspektiv", 50 deltagare
2010 sept Linköping, Socialtjänsten Linköpings kommun, "Anknytning i teori och praktik", 50 deltagare
2010 sept Norrköping, Socialtjänsten Norrköpings kommun, "Anknytning i teori och praktik", 50 deltagare
2010 april, Hultsfreds Folkets hus, Socialsekreterare i fem kommuner. "Anknytning och umgänge", 50 deltagare 
2010 april Hultsffreds Folkets hus. Familjehem i fem kommuner, "Bemötande av barn i familjehem". 60 deltagare
2010 mars Malmö, Socialtjänsten, "Anknytning och umgänge", 110 deltagare
2009 dec Oskarshamn, Politiker, "Anknytningsteori", 30 deltagare 
2009 sept Lund, Region Skåne barnpsykiatriska kuratorer, "Anknytning och behandling", 50 deltagare
2009 maj Hultsfreds Folkets hus Socialsekreterare i fem kommuner. "Anknytningsteori", 80 deltagare
2009 maj Hultsffreds Folkets hus. Familjehem i fem kommuner. 60 deltagare
2009 febr Psykologiska Inst Lunds Universitet 50 deltagare
2009 jan Barnpsykiatriska kuratorers årsmöte, Johannesgården i Göteborg " Anknytning och behandlling", 20 deltagare
2008 okt Psykologiska Inst Lunds Universitet 50 deltagare
2008 sept Familjeenheten Landskrona, nationell konferens, "Anknytning i teori och praktik" 100 deltagare
2007 hösten Landskrona socialförvaltning fyra studiedagar 50 deltagare
2006 våren Neonatalvården Univ sjukhuset i Lund två studiedagar 100 deltagare
2006 april Lund Studiefrämjandet, Adoptivföräldrar, "Anknytning av adoptivbarn", 30 deltagare 
2005 dec Politiker Landskrona kommun, "Anknytning, risktillstånd hos spädbarn", 20 deltagare
2003 vår och höst Socionomutbildningen i Helsingborg 30 deltagare
2003 oktober NFSU -konferens Oslo "Barn till psykiskt sjuka föräldrar" 100 deltagare
2003 september Kuratorer inom Region Skåne "Barn till psykiskt sjuka föräldrar" 100 deltagare
2003 mars-maj, Socialtjänsten Landskrona 3 heldagar, "Anknytningsteori, självutvecklingsteori barn och trauma", 40 deltagare
2002 mars Lund Socialtjänsten, 3 halvdagar, "Anknytningsteori och självutvecklingsteori", 50 deltagare
2002 sept Östraby Familjehemssekreterare i Skåne "Anknytningsteori och självutvecklingsteori" 100 deltagare
1995- 2008 Utbildning av läkarstuderande Univ. Sjukhuset i Lund, "Föräldraskap och psykisk ohälsa"

Deltagit på vetenskapliga konferenser  

Nationella spädbarnskonferenser 3 dagar
1999 Skövde, Spädbarnsnätverkets studiedagar
1997 Vålådalen, Spädbarnsnätverkets studiedagar
1993 Loka Brunn, Spädbarnsnätverkets studiedagar
1990 Trelleborg, Spädbarnsnätverkets studiedagar
1987 Göteborg Bup-kuratorernas studiedagar


Nordiska spädbarnskonferenser 2-3 dagar 
arrangerade av Nordisk förening för spädbarnsutveckling 
2015 Stockholm
2014 Köpenhamn
2012 Stockholm
2011 Köpenhamn
2010 Oslo
2009 Stockholm
2008 Köpenhamn 
2007 Oslo
2005 Göteborg
2003 Oslo
2002 Malmö
2000 Köpenhamn
1999 Höör
1995 Köpenhamn
1994 Malmö
1993 Köpenhamn

Internationella spädbarnskonferenser arrangerade av 
World Association of Infant Mental Health. 5 dagar

2014 Edinbourgh, Skottland
2010 Leipzig, Tyskland 
2002 Amsterdam, Holland 
1996 Tammerfors, Finland

Nordiska konferenser mot Barnmisshandel och Omsorgssvikt 3 dagar
2004 Malmö
2002 Oslo
2000 Linköping 
1998 Köpenhamn

Internationella Anknytningskonferenser 
2013 Pavia "6th International Attachment Conference - IAC", 3 dagar
2011, Oslo. "5th International Attachment Conference - IAC", 3 dagar
2008, Köpenhamn, "Early Development, attachment and psychotherapy", 3 dag
2007, Oslo, "Nordic Conference on Attachment and Risk", 2 dagar
2003, Kungälv, "Attachment and Psychopathology", 5 dagar