Gunnar Peterssons Hemsida

 

Gunnar Petersson har haft sin yrkesverksamhet vid Lunds Universitet 20 år därefter  Forskningsbyn Ideon i Lund (15 år) och sedan 2003  i Flyinge Utveckling.   Bosatt  med familjen i Flyinge 1975-2015. Familjen och fritidsaktiviteter är viktiga. Gunnar är född och uppvuxen i Öjaby / Växjö och har sommarstuga vid sjön Åsnens strand i Småland. Sedan 2016 bosatt i Växjö. 

upplagd 1998-08-08

senast ändrad 2017-01-11

 
 

YRKESPROFIL
Gunnar Petersson

1953-1959 Folkskola Öjaby, Växjö kommun

1959-1966 Realskola och Gymnasium Växjö Högre Allmänna Läroverk

1967-70 Fil kand examen i datalogi, matematik, ekonomi o matematisk statistik , Lunds Universitet
1970-78 Universitetslärare vid institutionen för datalogi vid Lunds Universitet.
1969-75 Doktorandstudier i datalogi
1975-88 Byrådirektör Lunds Datacentral, programbibliotek,enhetschef
kursansvarig
1988- 2003 Verksam i egna bolag med säte i Ideon, Lund

2003 Deltidstjänst Lunds Universitet institutionen för Informatik

2002- 2015 Verksam inom Flyinge Utveckling och egna bolag med säte i Flyinge

2016 -2017 Linnéuniversitetet

 

EGNA BOLAG

1981 GP-System HB 
1987 -1994 DataPark Scandinavia AB
1988 -2004 Optical Disc Technologies AB 
1991 CD-Sverige AB 
1991 - 2000 ODL-Gruppen HB 
1996 - 2000 CD-Kultur HB 
1999 - 2005 Netsticker Technologies AB 
2004 Local Learning Systems AB 


GP-System HB arbetar främst med konsultarbete, kontorsgöromål, författande av böcker och tidningsartiklar samt handledning. Sedan 2008 främst handledning inom socialtjänsten.

DataPark Scandinavia AB söker etablera IT-centrum i Norden under 1987-1993. Verksamheten vilande 1993-1996. Under 1997 förändras inriktningen mot Internet. Produkten Essline utvecklas med start våren 1997. Helägt dotterbolag till CD-Sverige AB. 2004 Avvecklat som bolag

Optical Disc Technologies AB har främst konferensen ODL-konferensen på sitt program. Denna konferens har samlat runt 350-435 deltagare sedan starten 1989. Åtta år i följd har denna konferens genomförts därav sju år i Lund och ett år i Sollentuna. Bolaget vilande 1997-98. Helägt sedan 1999. År 2004 namnändrat till Local Learning Systems AB. 

CD-Sverige AB är bolaget som gör direkta CD-ROM applikationer. Cirka 120 000 skivor har producerats. Passivt sedan 2002.

ODL-Gruppen HB arbetar med uppdrag inom programmering, konsultationer rörande dokumentsystem Bolaget avregistrerat jan 2000

CD-Kultur HB är ett bolag som ägs till lika delar av CD-Sverige AB och Historiska Media AB. Affärside att dels vara postorderföretag rörande CD-skivor inom historia dels söka hitta finansierade projekt inom kulturområdet som kan utvecklas inom bolaget. Bolaget avregistrerat jan 2000

Netsticker Technologies AB startades juni 1999 med affärside inom meddelande/annonsering via Internet sk e-channels. Bolaget ägs privat till 50%

PUBLIKATIONER

1970-78 Läromedel i datalogi, Lunds Universitet
1980-88 Redaktör och flitig skribent i LDCNYTT (uppl 2500)
1984-88 Fackredaktör i Industriell Datateknik ca 20 art. (uppl 20 000)
1993 Boken Optisk datalagring, Studentlitteratur, 385 sidor 2000 ex
1995 Optisk datalagring 2:a upplagan, 425 sidor 1000 ex

2006 Ed. Flyingebygden från förr till framtid 500 sid 1000 ex

Föreningen Flyinge Utveckling har även svarat för följande publikationer med relevans för detta projekt.

Ekomuseum Kävlingeån Del I Förutsättningar, Eva Uddenberg 2005
Ekomuseum Kävlingeån, Del II Förslag, Eva Uddenberg, 2005
Flora och Naturvärden i Flyinge – en inventering, Linda Gustafsson, 2005
Insektsinventering i Flyinge, Stefan Jarl, 2005
Flyinge – centrum för Skåne som hästregion, Gunnar Petersson februari 2006. 
Flyingebygden – från förr till framtid, red. Gunnar Petersson, september 2006, ISBN 978-91-631-9613-3 
Horse Innovation Arena, Gunnar Petersson och Zoltán G-Wagner, november 2007, ISBN 978-91-977299-0-1
Lundaland Utvecklingsstrategi 2007-2013, december 2008
Svenskt Hästmuseum-grundrapport juni 2009, Kari Lawe ISBN 978-91-977299-1-8
Svenskt Hästmuseum, Förstudie, Gunnar Petersson nov 2009, ISBN 978-91-977299-2-5
Första Koföreningen, Förstudie Henrik Jansson, Gunnar Petersson, dec 2009, ISBN 978-91-977299-3-2
Naturum Lundaland i Flyinge, Gunnar Petersson Sara Ericsson, juni 2010 ISBN 978-91-977299-6-3
Naturum i Flyinge, Lokalisering och utformning, LAR Eva Uddenberg, maj 2010
Folkhälsa på landet, Marie Nilsson, juni 2010 ISBN 978-91-977299-7-0
Bo i Lundaland, Gunnar Petersson, Per-Olof Treijner, december 2010, ISBN 978-91-977299-8-7

Lundalandsmarknaden, Gunnar Petersson, juni 2012, ISBN 978-91-979372-2-1
Ridled i Flyingebygden, Bengt Agering, Gunnar Petersson, dec 2012, ISBN 978-91-979372-1-4
Biogas i Flyingebygden, Gunnar Petersson, Maj 2015, ISBN 978-91-979372-3-8
Green Valley Flyinge, Sara Ericsson Gunnar Petersson, juli 2015, ISBN 978-91-979372-4-5

Flyinge AB 
Flyinge Park, Gunnar Petersson, september 2010
Ekomuseum Kävlingeån, Kungsgårdsparken, oktober 2010


STYRELSER

Förutom egna bolag

1978-80 Skandinavisk användareförening Sperry Univac
1984- 96 SIGRAD (Sv intresseförening grafisk databehandling)
2008-2010 1:e vice ordf LAG Lundaland
2015-2016 Ledamot Mikrofonden Skåne 
2016- Ledamot HSSL Kronoberg

YRKESFÖRENINGAR

1978-88 Initiativtagare till GIL datorgrafikgruppen i Lund.
Erfarenhetsutbyte mellan universitet och lokala näringslivet
20 tal medlemmar

1986-88 Initiativtagare till ESGIL expertsystemgruppen i Lund.
Erfarenhetsutbyte inom expertsystem.
15 tal medlemmar

1996 Initiativtagare till Multimediaakademien i Lund
Erfarenhetsutbyte inom CD-ROM, Multimedia och Internet
20 tal medlemmar

 

KONFERENSER OCH KURSER

exempel på större konferenser och kurser som arrangerats

1977 Datorgrafik Lunds Datacentral (50 deltagare från hela Sverige)
1980 SUUG/A möte, Hotell Lundia (50 delt hela Skandinavien)
1982 Persondator workshop, Lunds Universitet (150 delt från hela Skandinavien)
1987 AI o Expertsystem, Lunds Universitet (60 delt södra Sverige)
1987 CD-ROM, Lunds Universitet (50 delt södra Sverige)
1987 Desktop publishing, Lunds Universitet (80 delt södra Sverige)
1989 Arbetsstationer GIS, Sydkraft (100 delt främst Sydkraft)
1989 ODL-89, Ideon (10 utställare - 150 deltagare)
1990 ODL-90, Ideon (30 utställare - 300 deltagare)
1990 Leverantörsforum, Ideon (40 delt)
1991 ODL-91, Star Hotel (50 utställare - 400 deltagare )
1991 Leverantörsforum, Ideon (35 delt)
1992 ODL-92, Star Hotel (60 utställare - 435 deltagare)
1992-93 ODL-utbildning för 30 akademiker på uppdrag av LAN
1993 ODL-93, Star Hotel (50 utställare -375 deltagare)
1994 ODL-94, Star Hotel (50 ustställare - 400 deltagare)
1995 ODL-95, Star Hotel (50 utställare - 325 deltagare)
1996 ODL-96, Star Hotell Sollentuna (54 utställare - 300 delt)
1998 CIB Gävle KTH - proceedings 1.4 miljoner sidor + CD-ROM
2000 Mitthögskolan 19-23/6 Sundsvall. Konsultuppdrag

STÖRRE KONSULTUPPDRAG

2001 Region Skåne Tillit-gruppen för livslångt lärande i Skåne
2002 Seminarieserie kring e-learning Lunds Universitet
2000-2002 Rätt Print i samverkan med DocumentSolutions AB
1998-2000 Books-on-demand i samverkan med KFS i Lund AB
1999-2000 Konferens Mitthögskolan juni 2000
1996-97 Gröna Konsum, införande av digitalt personalarkiv.Leverantör: Databruk AB
1996 Höganäs AB, införande av dokument management system Dogs-Open Leverantör: Terra Consulting
1996 Lunds Universitet, införande av CD-R baserat system för elektronisk arkivering av fakturor för Lunds Universitet. Leverantör: GISYS
1996 VAV-Forsk Forskningsprojekt kring användning av CD-teknik
1996 Arkivcentrum MAS införande av CD-R arkiveringssystem
1995 Helsingborgs Kommun, införande av GIS presentationssystem inom Planavdelningen.
1994 Helsingborgs Kommun, införande av dokumentarkiveringssystem hos Planavdelningen.
1994 ABB-Relay, införande av CD-teknik
1994 Helsingborgs Sjukvård, införande av journalarkiveringssystem
1993 Kronofogdemyndigheten, införande av ärendehanteringssystem
1993 Kabi-Pharmacia, upphandlingsprojekt införande av ONKO-CD

1992-96 Länsarbetsnämnden Utbildning arbetssökande akademiker
1991-92 FAR/SRS INFO HB, upphandling av CD-ROM åt Sveriges Revisorer.
1988-1991 Sydkraft AB införande av arbetsstationer samt projektet CD-GIS
1987-1992 Uppförande av center för marknadsföring av IT åt Datapark Scandinavia AB.
1986-87 Ekonomisk styckning av svin för Köttforskningsinstitutet
1987 Statskontoret. Expert inom upphandling av arbetsstationer
1986 Införande av AI arbetsstation med LISP-KEE inom Lunds Universitet
1982-83 Systemet UNIGOL för lagring av datorgrafiska programelement åt Databild Stockholm. Apollo arbetsstation och Tektronix ink jet skrivare
1978 Vägverket. Utbildning inom CDS för Sperry Univac
1976-1981 Konstruktion och programmering av Kompilator och Interpretator i systemet VIPS åt Företagssimulering AB
1972-1974 Programvara för simulering av svinstallar åt Lantbruksuniversitetet Byggnadstekniska avd

 

CD-PROJEKT

2003 Köksplanering IKEA Försäljning
1998 CIB konferens Konferens CD-ROM i konferenspärm
1998 Gis-projekt Skåne vid Lunds Universitet
1998 Partex 97 Företagspresentation av företag och produkter
1997 UBI Nordic AB företagspresentation och dokumentation.
1996 ODL-96 konferenspresentation av över 50 företag
1996 Partex 96 Företagspresentation av företag och produkter
1996 VAV-Forsk Forskningsprojekt kring användning av CD-teknik
1995 ODL-95 konferenspresentation av över 50 företag
1994 Sydkraft lagring av ledningsnät på bakgrundskartor
1994 ODL-94 konferenspresentation av över 50 företag
1993 Chartwrite AB Produktpresentation av GIS-programvaran 1993 ODL-93 konferenspresentation.
1993 Pharmacica AB Lagring av läkemedelsinformation på CD.
1992 ODL-92 konferenspresentation av 54 företag
1991 ODL-91 konferenspresentation
1990 ODL-90 konferenspresentation
1989 ODL-89 konferenspresentation

INTERNET WEBBSITES

2000- www.flyinge.nu
1998 www.cds.se
1998 www.datapark.se
1998 www.print-on-demand.net
1996- www.netsticker.net
1996- 2002 essline.com

IDEELLA FÖRENINGAR

2002- 2015 Ordförande i Flyinge Utveckling
1994- 2004 Kassör i Flyinge Vägförening
1995-2005 Kassör i Flyinge Badmintonklubb
1981-1998 Ledare i Friluftsfrämjandet Eslövs lokalavdelning
1985-1991 Styrelseledamot Friluftsfrämjandet Eslöv
1987-1997 Kassör Flyinge Frimärksklubb
1976-79 Styrelsen Eslövs Villaägarförening
1976-79 Ordförande i Flyingeföreningarnas Samrådsgrupp

 

Gunnar Peterssons Hemsida

Kontakta Gunnar Petersson
Telefon Mobiltelefon 070-75-526 97
E-Mail gunnar.petersson@flyinge.nu
Postadress Hovsgatan 8D lgh 1501, 352 33 VÄXJÖ

Top