Gunnar Petersson var under åren 1970-78 anställd som universitetslärare vid dåvarande institiutionen för numerisk ananlys vid Lunds Universitet, Sölvegatan 14

 

1970 - 3:e amanuens kurs i numerisk analys för matematik studerande.

1971- extra univ lektor kurs i programmering på A-nivå. Programmering innebär att man programmerar i Algol och med inriktning på allmänna problem samt numeriska algoritmer.

1972 - föreläser både på A och B nivå kurser i programmering. På B-nivå programmering i Simula 67.

1973- Programmeringskurser på B-nivå samt kvällskurser för civilingenjörer. Programmering i Fortran

1974- Föreläser kurs i kompilatorteknik på C-nivå samt Simula 67 på B-nivå. Vidare kvällskurser i SPSS för forskare från hela universitet.

1975- Kompilatorteknik på C-nivå samt kvällskurser i SPSS

1976- Kompilatorteknik samt kurs i naturvetenskaplig orientering som är en tvärvetenskaplig kurs som prövas på försök. under två terminer.

1977- Kompilatorteknik på C-nivå

1978- Kompilatorteknik på C-nivå.