Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

Parkera här Blomstervägen/Äppelvägen

 Naturen i Flyinge

Naturen i Flyinge domineras av Kävlingeån som rinner genom hela området. Man arbetar med att ytterligare förbättra miljön runt den mäktiga ån i Kävlingeåprojektet. Läs mer här.

Området har varit bebott sedan tidig vikingatid då man använde ån som farled. Utgrävningar senast i Gårdstånga visar att här låg en stor vikingastad. Läs mera om kultur och natur här.

Miljön runt Kävlingeån har dikats ut men håller på att återskapas, inte minst för att storkarna på Flyinge Kungsgård skall trivas. Läs mer om storkar här. Storkarna flyger ofta över landskapet eller står på ängar och åkrar inom området.

Dalgången Kävlingeån har en natur som innebär både våtmarker och sanddyner. inom ett begränsat område runt ån. Här finns mera om dalgångar.

Både flora och fauna är intressanta. Titta på vackra bilder här

Flyinge är en bra utgångspunkt för naturstudier. Här finns en vägbeskrivning för fågelskådare, som Skånes Ornitologiska förening har givit ut. En komplett förteckning över observerade fåglar i Flyinge sedan 1985 kommer att publiceras här. Området studerades redan på 1970 talet av Ekologiska institutionen vid Lunds Universitet, som ett underlag för att hela området skulle skyddas. En sammanfattning av denna rapport finns här.

Blommor som växer inom naturreservatet Flyinge ängar är skyddade och stor del av marken ägs av det offentliga. Kommer du hit i maj är det blått av backsippa. I juni blårött av backtimjan. På hösten lyser det gult av hedblomster.

 

Ställ bilen vid parkeringen. Äppelvägen/Blomstervägen och gå över 104:an mot söder.

Gunnar Petersson