Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

Flyinge vad betyder namnet

Gårdar

Inom Flyingebygden finns både större och mindre gårdar. En del av dessa är hästgårdar. Andra är större gårdar som används för odling av säd, sockerbetor, raps eller rotfrukter. Jorden är inom vissa delar av bygden sandblandad.

FLYINGE EMMEDAL
FLYINGE JOHANNESBERG
FLYINGE GÅRDALA
FLYINGE FRAMGÅRD
FLYINGE KUNGSGÅRD
FLYINGE HÄSTGÅRDEN AMERIKA
FLYINGE VÄSTERGÅRD
FLYINGE VÅRBACKA
FLYINGE ÅBACKA GÅRD
FLYINGE ÅDALA GÅRD

GETINGE BACKAGÅRDEN
GETINGE HÅRLEGÅRDEN
GETINGE BAGERSHILL


GÅRDSTÅNGA NYGÅRD
GÅRDSTÅNGA PRÄSTGÅRD
GÅRDSTÅNGA RÖDABÄCKSHUS

ÖSTRA GÅRDSTÅNGA FRIDHILL
ÖSTRA GÅRDSTÅNGA GRÖNAHILL
ÖSTRA GÅRDSTÅNGA STENSHILL
ÖSTRA GÅRDSTÅNGA MALTESDAL
ÖSTRA GÅRDSTÅNGA NORRBO
ÖSTRA GÅRDSTÅNGA UDDENÄS

HOLMBY ANNEHEM
HOLMBY BACKAGÅRDEN
HOLMBY BOSTÄLLE
HOLMBY ELLAHOLM
HOLMBY FRAMGÅRD
HOLMBY FREDENTORP
HOLMBY GÅRDVIK
HOLMBY NORREHOLMS GÅRD
HOLMBY SOLBERGA
HOLMBY TREMANNAGÅRDEN
HOLMBYTORP ALETORP
HOLMBYTORP ANNEDAL
HOLMBYTORP HAGALID
HOLMBYTORP KASTANJETORPET
HOLMBYTORP OHLSFARM
HOLMBYTORP SOLHEM

ROSLÖV JONSGÅRD
ROSLÖV ROSDALA
ROSLÖV ROSENHEM
ROSLÖV STENHUSEN
ROSLÖV ROSENLUND
ROSLÖV SÖRGÅRDEN
ROSLÖVS GÅRD
ROSLÖVS KVARN
ROSLÖVSHOLM
ROSLÖVSTORP
SKARHULT SKATTEBORG

SÖDRA SANDBY SKATTEBERGA GÅRD
SÖDRA SANDBY VALLEBERGA GÅRD
SÖDRA SANDBY SOFIERO GÅRD
SÖDRA SANDBY GUSTAVSLUND
SÖDRA SANDBY ÅKARP

 
 

 

Gunnar Petersson