Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Ortsnamnet Flyinge

Namnet Flyinge kommer från "flik" som härrör från alla de korvsjöar utmed Kävlingeån som uppträdde i landskapet här. Fliqinge, Fliinge och Fligende blev sedan Flyinge. Flyinge var namnet på området vid Flyinge Kungsgård. Flyinge samhälle fick sitt namn när järnvägen byggdes 1906 och här anlades en järnvägsstation och en bro över ån mellan stationssamhället och Flyinge Kungsgård..

Flyinge för också tankarna till flyga som passar också bra in på de kullar av flygsand som finns längs Kävlingeån och uppträder särskilt tydligt i Flyinge. 

Inom Flyingebygdens område har man gjort en del fornfynd, särskilt på den norra sidan om ån där sanddynerna breder ut sig. Här var det varmt och trevligt att bo på stenåldern.

Den flygande hästen är en vacker symbol för utveckling inom en bygd som präglas av hästar. En logo som passar bra då Flyinge funnits som ort mycket länge. En viktig plats för uppfödning av hästar alltsedan 1100-talet.

Flyinge är en av Sveriges mest kända orter, både i Sverige men kanske särskilt i utlandet. Detta beror på att det finns så många hästälskare som känner till namnet Flyinge.

Flyinge innehåller dock mycket annat inom området mat, trädgård och kultur.

Flyinge för tankarna till ordet flyga. Just i Flyinge finns gott om flygare inte minst de många storkar som flyger runt byn. Tranorna hörs flyga över. Gässen flyger ofta mellan Krankesjön och de stora betesfälten invid Eslöv. Gladan seglar på sina vingar och sin kluvna stjärt.

Ofta kommer stora luftballonger över byn.

Många av byns ungdomar lämnar Flyinge för högre studier eller arbete på annan ort. Många återkommer dock längre fram i livet och bygger hus.

 

Foto Jan-Olof Nordbeck

 

Ortsnamnet Gårdstånga

En gammal sägen säger att namnet kommer från en gammal kämpe som hette Gårdstång eller kanske Gardstang och som skulle bott på Flyinge Herregård. Kännare av vikinganamn menar dock att sådana namn inte gar funnits på personer. Det troliga är att namnet kommer från platsens belägenhet. Kring år 1000 finns namnet belagt på en runsten som står i Forsheda i Småland med inskriptionen.

" Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten sin fader som blev död i Skåne vid GÅRDSTÅNGA och förde honom till Finnveden. "

 

Ortsnamnet Holmby

Påträffas i skrift första gången kring 1290 och då som Haulumbi. Detta uttalat på skånska låter rätt likt det som långt senare blev Holenby, för att i vår tid stavas Holmby. Det finns även andra orter i världen med samma namn. Om man letar på Internet på Holmby så träffar man på dem.

 

Gardstang och Holme

I grevskapet Cambridgeshire som ligger i östra England finns en by som heter Holme och strax väster om denna finns en äldre by som skall ha hetat Gardstang. Hit kom danska erövrare 870 och blev utkastade 921 av Edgar den äkdre.

In Sweden, former Denmark there is two small villages Gårdstånga and Holmby 12 miles north of the university city Lund. The vikings lived here close to the river Kävlingeån. With boats they could even go to east England. In 870 they founded two villages 12 miles north of Cambridge and called them Gardstang and Holme. Holme is situated 5 miles east of Gardstang exactly as it is here in Sweden.

 

Skandia

Det gamla latinska namnet för Skåne är Skandia och Skåne har givit namn till hela Skandinavien.

The old latin name of our region is Scandia and it is also the main part in Scandinavia. The arch bishop in Lund in the year 1103 was the head of a large area from northern part of Germany up north including parts of Russia.

 

Gunnar Petersson

 Flyinge information innehåller allt som handlar om Flyingebygden. Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning