Hästnäringens nationella stiftelse
Landsbygdsnätverket
Riksanläggningen Ridskolan Strömsholm
Riksanläggningen Flyinge 
Flyingebygden
Leaderområdet Lundaland
Riksanläggningen Wången
Tingsrydstravet
Naturbruksgymnasiet Plönninge
 
Vara Horse Arena
HippoCampus Falkenberg
Hippcom

 

 

 

 

 

 

2009-10-22

Hippcom - affärsutveckling 

Föreningen Hippcom har anställt Elina Sultan med placering på Gårdstånga Nygård. Se deras verksamhet här.

 

 

2009-09-06

Det blir ingen företagsby i Flyinge 

Föreningen Hippcom har beslutat lägga ner sina försök att starta en företagsby för hästnäringen i Flyinge. Här finns en rapport som beskriver hästnäringen i termer av hästföretagande och hästforskning som utarbetats av Ingemar Svantesson, före detta projektledare i Hippcom. En virtuell företagsby på nätet kommer dock att utvecklas och en ATG Hästklinik kan komma att etableras tillsammans med Flyinge AB.

 

2009-04-27

Flyinge stärks med en företagsby 

Om Hippcom kan etablera en företagsby i Flyinge blir det ett mycket välkommet tillskott av arbetstillfällen och stärker Flyingebygden som Skånes hästcentrum. Vi önskar gruppen som arbetar med detta projekt lycka till. 

 

2009-02-20

Hippodeon -  blir istället Hippcom

Projektet byter namn och omfattar nu både en placering i Flyinge och en placering inom Vara Horse Arena. 

Man kan följa projektet på dess hemsida   www.hippcom.se 

 

2009-01-05

Hippodeon -  bakgrund

Hippodeon Flyinge är en ideell förening som bildades i juni 2008, den skall verka för att forsknings- och företagsby med inriktning mot hästverksamheter skall startas och utvecklas i Flyinge.

Idén till projektet fick jag redan 1989. Idén bygger på att kombinera Flyinge Kungsgårds och andras hästverksamheter i regionen med Ideon-konceptet. Med det menas bl.a. att företag i forsknings- och företagsbyn skall ges möjlighet att samarbeta med de stora kunskapscentra i Öresundsregionen t.ex. Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola, Malmö Högskola, SLU-Alnarp, Köpenhamns Universitet osv.

Ideon-arkitekten Peter Torudd, har genom åren utarbetat flera förslag på byggnader för ändamålet och han har genom sin erfarenhet med Ideon varit ett bollplank i planeringsarbetet. Peter Torudds ritningar ligger till grund för det aktuella planeringsarbetet.

Genom samarbete under 2007 med Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling  fick projektet en rejäl skjuts framåt inte minst via den rapport Horse Innovation Arena, som togs fram med finansiering från  Jordbruksverket.

I ett projekt som denna prövas många olika vägar, alla är inte framkomliga utan man blir stundom tvungen att söka nya vägar – i själva verket är det en ”trail-and-error” process.

En viktig faktor för att utreda möjligheterna till att förverkliga projektet var kontakten med Jordbruksverket, en kontakt som veterinär Evamari Lewin på Flyinge förmedlade. Kontakten med Jordbruksverket har allt sedan dess varit goda och konstruktiva.

Projektet har presenterats för jordbruksministern Eskil Erlandsson, rektorn för Lunds Universitet, rektorn för SLU osv, samtliga ansåg projektet lovande.

Efter positiva kontakter med Gårdstånga Nygård och Eslövs kommun i slutet av 2007 utvecklades planerna till att omfatta kontakter med potentiella byggherrar. Under våren 2008 formades en grupp med personer som ville arbeta för att förverkliga projektet. En ideell förening bildades sommaren 2008 med en namnkunnig styrelse.

Föreningen själv skall inte äga eller förvalta byggnader. Det mål som närmast skall uppnås är att den första byggnaden uppförs och att hyresnivån för nybildade företag som vill etablera sig i forsknings- och företagsbyn ligger på en nivå som de kan leva med. Det är ingen lätt process!

Det är viktigt för projektet som går under namnet Hippodeon, att ha goda kontakter med den bygd där man vill förverkliga sitt projekt. Föreningens avsikt att fortlöpande informera bygden om vad som är på gång,  genom  Flyingebygdens hemsida och genom Hippodeons egen hemsida som är under konstruktion.

Zoltán G-Wagner

2009-01-04

Hippodeon blir allt viktigare

Stefan Johanson vd Nationella Stiftelsen pekar ut tankarna bakom Hippodeon som ett särskilt prioriterat område för 2009. Läs mera här.

 

2009-01-04

Hippodeon Flyinge  

En ideell förening Hippodeon Flyinge har bildats i syfte att driva en etablering av Hippodeon i Flyinge.

 

2008-10-02

Vara kommun 

Vara kommun säger JA till etableringen av Vara Horse Arena. Läs mera här

 

2008-05-07

Hippodeon 

Planerna på Hippodeon presenterades i Göteborg Scandinavium under internationella ryttartävlingarna. Projektet framskrider nu med god fart och en första etapp planeras stå klart inom ett år. 

 

2008-04-03

ATG Hästklinikerna till Hippodeon 

Hästnäringens nationella stiftelse har beslutat förlägga en av sina ATG Hästkliniker med kringverksamheter till Hippodeon.  Detta är ett genombrott för Hippodeon, som är under intensiv projektering. Därmed får Hippodeon ett ankarföretag med stort förtroende inom hästnäringen, som är så viktigt för att komma igång. 

 

2008-03-20

Hippodeon 

Kan bli namnet på ny forskningsinriktad anläggning inom Flyingebygden med kopplingar till landsbygdsutveckling och hästar. 

 

2008-03-20

Konkret resultat ??  

Det finns nu en grupp med personer i Skåne som arbetar för att förverkliga det som beskrivs i rapporten. Gruppen består av handlingskraftiga personer med rätt kontakter och kompetens. Det skulle förvåna om det inte blir ett konkret resultat. 

 

2008-03-20

Tryckta rapporten kommer att nytryckas

Upplagan är helt slut och rapporten kommer därför att nytryckas i en mindre upplaga. Intresset har varit stort och därför tar vi fram ännu en upplaga. 

 

2007-12-18

Tryckta rapporten  

Vi har nu distribuerat ca 100 tryckta rapporter av den totala upplagan på 120 exemplar. Om du önskar beställa finns således ännu några ex kvar.. 

 

2007-12-13

Nätbaserade rapporten uppdaterad 

Den nätbaserade rapporten är nu något uppdaterad..

 

2007-12-11

Förtydligande om HippoCampus 

Jag har läst artikeln om Hippo Campus Falkenberg och vill göra en del förtydliganden: Jag är Hästinformatör i Falkenberg samt ordförande i Hermanstorps Kör o Ridklubb. Vi har idag 5st Ridklubbar i Falkenberg.
 
Jag har hjälpt till med inköp av all mark ca 320.000m2 Jag driver inte projektet i egen regi. Jag är informationschef för projektet. IInvesterare är Bengt Walter ½ området avsett för Ridgymnasium, Hästhögskola, Ridhus, Stallar, Hästföretagarby, Restaurang. Ridgymnasiet har bl.a följande linjer: Fälttävlan,Hoppning, Dressyr, Islandshäst,Hovslagare, Trädgårdsutbildning.
 
Investerare är Bra Boende AB för resterande ½. Studentbostäder för 150-200 lägenheter. Hästby för ca 30 Villor samt Stallar och Ridhus.

Stig Edebalk

2007-11-26

Rapporten klar för distribution 

Projektrapporten kan nu distribueras till intresserade. 

 

2007-11-23

Horse Innovation Arena 

Projektrapporten är nu klar och en rapport trycks upp samt denna webbplats öppnas där rapporten kan laddas hem, som pdf-fil. Du som är intresserad ser vi gärna att du beställer rapporten via Flyinge Utveckling, så vi kan samla upp era adresser för framtida diskussioner kring ämnet. Över hundra personer har blivit intervjuade och tillfört utredningen värdefulla synpunkter.

 

2007-05-15

Möte kring projekt

Jordbruksverket, Hästen i Skåne, Färs o Frosta Sparbank, Flyinge Utveckling och Zoltán G-Wagner träffas på Flyinge Utvecklings kontor och tankarna kring möjligheterna att skapa en företagsby där hästnäringen står i centrum diskuteras. En projektansökan formuleras av Flyinge Utveckling, vilken sedan beviljas av Jordbruksverket inom "Livskraftigt hästföretagande". Projektets titel blir Horse Innovation Arena.

Flyinge Utveckling ger i uppdrag till Gunnar Petersson och Zoltán G-Wagner att genomföra projektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  webbmaster@flyinge.nu

Ett projekt kring Landsbygdsutveckling center (LUC) - en företagsby med stark betoning på hästnäringen. 

Kontakt: Flyinge Utveckling
e-post utveckla@flyinge.nu
tfn 046 522 20 / 070 75 526 97 

En tryckt version av rapporten kan beställas från Flyinge Utveckling. Ange adressen till vem vi skall skicka rapporten till.

Rapport Horse Innovation Arena  (pdf)  2007-12-13

Rapporten kan också laddas hem som pdf-fil här. Om du bara laddar hem rapporten skicka då gärna ett ebrev till oss och berätta vem du är. 

  Sidan startad 2007-11-23  

Text och foto Gunnar Petersson

Kentucky Horse Park    USA
Stoneleigh Park             England
Warendorf                     Tyskland
Equitana                        Mässa
Virginia Horse Center   USA
Vilhelmsborg                  Danmark