Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Kyrkor

Gårdstånga - Flyinge - Holmby tillhör Eslövs församling. I distriktet finns två kyrkor: Gårdstånga och Holmby. Gårdstånga är äldst och enastående i sitt slag. men även Holmby kyrka har gamla anor. Båda har restaurerats och är populära förrättningskyrkor.

Församlingens gudstjänster och verksamheter finns anslagna på anslagstavlorna samt i dagspressens predikoturer och i Eslövsbladet.
I församlingshemmet bedrivs regelbundet barnverksamhet, kör-, konfirmand- och äldreverksamhet. 
Vår distriktspräst sedan 2009 heter Terese Nohrborg. Prästen har sitt kontor inom 

Flyinge församlingshem, Tunavägen Flyinge

Gårdstånga kyrka har nyligen genomgått en omfattande restaurering och detta och mycket annat kan man läsa mera om.

 

Gårdstånga kyrka

Holmby kyrka har anor från 1100-talet. Kyrkan är betydligt större än Gårdstånga och har en ljus och öppen karaktär.

 

Gunnar Petersson

 Flyinge information innehåller allt som handlar om Flyingebygden. Vänder sig till de som bor i Flyinge eller vill besöka orten. Området med postnummer 240 32 Flyinge innefattar ca 680 hushåll med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv, ingår också helt eller delvis. Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan idéer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning