Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Ekonomi i föreningar som vill utveckla sin bygd.

Kommunerna har skatteintäkter och kyrkan har kyrkoskatt men en ideell förening som vill arbeta med bygdeutveckling som Flyinge Utveckling måste arbeta på helt andra villkor.

Att motarbeta nedläggning av den lokala banken att arrangera informationsmöten att inspirera och sprida positiv information som ger folket i bygden framtidstro och meningsfull fritid. Att synliggöra bygden både för de egna innevånarna och för de som funderar på att flytta hit samt för turister är betydelsefullt och bidrager till bygdens välstånd och därmed hela kommunens utveckling. Att inspirera alla som vill göra en positiv insats för sin bygd, för att öka trivseln och kunnandet om bygden är också en viktig uppgift som passar bra.

Om bygdens näringsliv och olika mötesplatser försvinner så blir bygden fattigare på alla plan. Någon kraft måste verka för att utvecklingen går i rätt riktning.

Bygderörelsen har utvecklats mer och mer under de senaste 20 åren och idag finns över 4300 sådana föreningar över hela landet. Som ideell och allmännyttig rörelse har man i främst mindre bygder haft större framgång då det gäller att inspirera och utveckla bygden än de politiska partierna.

De politiska partierna arbetar för att påverka de kommunala organen medan lokala utvecklingsgrupper satsar på att stimulera lokala ideella krafter och arbetar politiskt obundet. Givetvis måste byalagen även söka verka via sina lokalpolitiker för att driva frågor som dessa är intresserade av.

Den politiska kraften är dock ofta centraliserad till tätorten och merparten av alla politiska företrädare kommer från centralorten. Det är lättare att motivera en satsning av kommunala medel på centralorten än i den omgivande bygden.

I Eslövs kommun bor ca hälften av befolkningen i centralorten och övriga i den omgivande bygden och dess tätorter. Inom staden finns inga byalag och här är de politiska partierna starka med egna partilokaler. Ute i byarna råder ofta det helt motsatta förhållandet. Stöd till politiska partier kommer därför byarna till del i mindre omfattning.

Eslövs kommunledning har på ett försiktigt positivt sätt öppnat en dialog med Eslövs byalagsråd för att få en bättre inblick i hur byalagen arbetar och hur man kan samverka med dem och man vill fortsätta dessa samtal.

Byalagen som ideella och politiskt obunda har också  andra kanaler att hitta finansiering till projekt man vill genomföra ex Sparbankstiftelsen, EU-bidrag, Leader och andra stiftelser.

 

Gunnar Petersson

 

Flyinge Utveckling Ekonomi

Flyinge Utveckling kommer att drivas som en ideell allmännyttig förening. Detta innebär att det finns möjligheter till  intäkter via offentliga bidrag.

En årlig medlemsavgift kommer att tas ut och vi hoppas på stöd från bygdens innevånare.

Via banken och Sparbanksstiftelsen kommer vi att ansöka om medel. Vi hoppas också kunna få utvecklingsbidrag via offentliga medel som kanaliseras via Arbetsförmedlingen,  Jordbruksverket, Länssstyrelsen och Region Skåne. 

Föreningen har erhållit 500 000 i bidrag från stiftelser knutna Färs och Frosta Sparbank under åren 2002-2013. 

,

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

Området med postnummer 24747,24797,24793 Flyinge innefattar ca 800 hushåll med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv ingår också Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webbmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning