Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Flyingebygden Logo

Flyinge Utveckling har utformat och antagit ett bygdemärke för Flyingebygden. Design Per Leveaux. Denna skall ge bygden en sammanhållande identitet och kommer att synliggöra bygden på olika sätt.

Styrelsen beslutar om hur symbolen får användas.

Flyinge Utveckling ansöker hos Vägverket om att få sätta upp skylten Flyingebygden på 12 platser vid alla tillfartsvägar till Flyingebygden. Vi har fått godkännande från Vägverket för att sätta upp skyltarna i början av maj 2003. Uppsättningen genomförd juni 2003.

 

 

Bygdemärket vill ge Flyingebygden ett ansikte som alla i bygden kan identifiera sig med. Hästen är ett centralt begrepp men också så mycket annat. Hästen tittar på storkarna och drömmer om att kunna flyga. Hästen kommer fram ur sitt stall och tar språnget. Med vingarnas hjälp kommer han längre än han tror. Tillsammans kan vi göra en stark bygd ännu starkare. Flyinge betyder flik men känns också besläktat med flyga eller eng.flying. Den symbol vi valt skall spegla hela bygden på ett väl avvägt sätt och samtidigt vara vacker.

Flyinge Utveckling har också en logotype, som dock är mycket enkel.

Det är inte föreningen som skall synas utan hela bygden.

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning