Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

2003-01-15

Flyingerådets första möte.

En historisk dag i Flyingebygdens historia den 14 januari 2003 då ett 40-tal personer samlades på Flyinge Kungsgård. De inbjudna representerar företag, lantbruk, föreningar och enskilda hushål. äldre och yngre, nyinflyttade och de som bott här i generationer. Bygdens olika delar har fått utse personer efter antal hushåll.

Mötet arrangerades av Flyinge Utveckling och mötesledare var dess ordförande Gunnar Petersson. Föreningens v ordförande Roland Nilsson,tillika chef Flyinge Kungsgård berättade om verksamheten inom Kungsgården och framtida utbyggnader. Man planerar att nå en omsättning kring 50 MSEK. Kungsgården betyder mycket för Flyingebygden och den större öppenhet man nu satsar på gör hela bygdens utveckling mycket spännande.

Kvällens disskusioner blev mycket intensiva och inspirerande och många nya tankar föddes. Ett antal kommittéer bildades under kvällen för att förverkliga bygdens utveckling och flera är på gång.

Nämnas kan Informationskommittéen och Flyingekortet med Gunnar Petersson som ordförande. Hästkommittéen och Flyingebygdens dag med Roland Nilsson som ordförande samt Turismkommitéen med Richard Bratten Hill som ordförande. På gång är också en IT-kommitté.

Synpunkter från alla samlades in skriftligen och kommer att sammanställas. Flyingerådets sammansättning kommer formellt att antas av styrelsen vid sammanträde i mars.

Den 21 januari kommer en folder att distribueras till alla hushåll i bygden.

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling Referensgruppen

Flyinge Utveckling kommer att utse medlemmar att ingå i en referensgrupp som består av maximalt 40 personer som är medlemmar i Flyinge Utveckling representerande företag, lantbruk, föreningar och enskilda hushåll. Orterna får utse efter storlek således Flyinge (18), Flyingeby och Flyinge Kungsgård (6), Holmby (6) och Gårdstånga, Getinge, Roslöv (10).

Ett första möte med denna grupp är planerat till den 14 januri 2003 kl 17:30 på Flyinge Kungsgård (grå stenhuset inne på gården).

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

Området med postnummer 240 32 Flyinge innefattar ca 800 hushåll med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv ingår också . Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning