Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Första året

Att bilda föreningen samt att inom styrelsen fördela arbetsuppgifter efter intresse. Att söka samla bygden och få tillstånd att markera det geografiska området med skylten "Flyingebygden" vid varje infartsväg av betydelse. Att synliggöra Flyinge Utveckling och öppna kontoret inom banklokalen i Flyinge.

Att samla ytterligare goda krafter inom bygden som kan ingå i olika arbetsgrupper. Att hålla ett första möte i denna referensgrupp under januari månad. Att börja ansluta medlemmar för år 2003.

De viktigaste arbetsområdena är att synliggöra bygden med vägskylten, flaggor, souvenir, Flyinge Utveckling kontoret, väntjänsten, bank/post.

Motverka neddragningar inom bank och postservice.

Utforma ett liten broschyr om Flyingebygden och Flyinge Utveckling.

 

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning