Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Flyinge Utveckling Vision

Föreningens verksamhet skall prövas mot den vision som formulerats och verka för att denna hålls levande. Föreningen skall verka i samarbete med andra krafter i bygden och inte driva verksamheter som annan redan gör. Föreningen avser att sammanställa en utvecklingsplan för bygden.Visionen skall utformas av styrelsen och referensgruppen. Detta skall ses som exempel på en vision, som ännu inte helt har formulerats.

Synliggöra bygden

Motverka negativ spiral

Gynna bygden genom kunskaper från universiteten

Bibehållen eller bättre service

Utgöra en informationspunkt

Ökad gemenskap och trivsel för alla

Flera lokala arbetstillfällen

Större resurser till bygden

Hållbar tillväxt

Stolthet för bygden

Lokal hushållning

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

Området med postnummer 240 32 Flyinge innefattar ca 800 hushåll med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv ingår också . Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning